เครื่องจักรในไลน์อุตสาหกรรมอาหาร (Food Process Machine)
          ออกแบบและสร้างเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการแปรรูปในไลน์อุตสาหกรรมอาหาร (Food Process Machine)ผลิตผลทางการเกษตร, อาหารแช่แข็ง, อาหารกระป๋อง, เครื่องดื่ม, อาหารเหลว, ซอสประเภทต่างๆ , ขนมขบเคี้ยว, อาหารทานเล่น, น้ำผักผลไม้ ฯลฯ
 


การออกแบบและสร้างเครื่องจักรจะออกแบบให้ถูกสุขลักษณะ (GMP) โดยเฉพาะบริเวณที่สัมผัสอาหารโดยตรง เพื่อป้องกันการปนเปื้อนสิ่งที่จะนำมาสู่อันตรายในอาหาร   โดยวิศวกรที่มีประสบการณ์และชำนาญในงาน
 

Powered by MakeWebEasy.com